Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Franco ze Slunečné verandy

Něco o plemeni
STŘEDNÍ KNÍRAČ
 
ZEME PŮVODU: Německo
POUŽITÍ: hlídací a společenský pes
KLASIFIKACE FCI: skupina 2    Pinčové a knírači - molosové, švýcarští salašničtí psi a jiná plemena
                               sekce 1       Pinčové a knírači
                               Bez pracovní zkoušky
                               standard č. 182
 
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED:Knírači byli původně používáni v jihoněmeckém regionu jako stájoví psi, protože se cítili zvláště dobře ve společnosti koní. S horlivostí číhali na všechny hlodavce, aby je okamžitě usmrtili, což jim v minulosti přineslo v lidové mluvě označení krysaři ("rattler"). Při založení klubu pro pinče a knírače v roce 1895 byli vedeni jako drsnosrstí pinčové.
 
CELKOVÝ VZHLED:středně velký, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý.
 
 
DŮLEŽITÉ PROPORCE:
·       Kvadratická stavba těla, přičemž kohoutková výška odpovídá zhruba délce trupu.
·       Celková délka hlavy (od špičky nosu k týlnímu hrbolu) odpovídá polovině délky hřbetu (kohoutek až nasazení ocasu).
 
 
CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA):Typickými povahovými rysy jsou jeho živý temperament spojený s rozvážným klidem. Charakteristická je dobromyslná povaha, hravost a vyslovená oddanost pánovi. Je velmi milý k dětem, nepodplatitelný, ostražitý, a přesto neštěká zbytečně. Má vysoce rozvinuté smyslové orgány, inteligenci, je vhodný k výcviku, neohrožený, vytrvalý a odolný proti povětrnostním vlivům i nemocem. Tyto vlastnosti dávají kníračovi všechny předpoklady, aby se stal vynikajícím rodinným, hlídacím a společenským psem, který má také přednosti služebního psa.
 
HLAVA:
 
MOZKOVNA:
Lebka: silná a protažená, bez silně vystupujícího týlního hrbolu. Hlava by měla odpovídat celkové mohutnosti psa. Čelo je ploché a probíhá bez vrásek a rovnoběžně se hřbetem nosu.
Stop: vzhledem k obočí se zdá být výrazně vyjádřen.
 
LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:
Nosní houba: nosní houba je dobře vyvinutá, s velkými nosními dírkami a je vždy černá.
Tlama: končí tupým klínem. Hřbet nosu je rovný.
Pysky: černé, pevně a hladce přiléhající k čelistem, uzavřený koutek tlamy.
Čelisti / zuby:silná horní i dolní čelist. Úplný chrup (42 zubů podle zubního vzorce) s nůžkovým skusem je silně vyvinutý, dobře uzavřený, čistě bílý. Žvýkací svaly jsou silně vyvinuté, ale pravoúhlý tvar hlavy (s vousem) nesmí být narušován příliš silně vyvinutými lícemi.
Oči:středně velké, oválné, směřující dopředu, tmavé, s živým výrazem; oční víčka dobře přiléhající.
Uši:klopené uši, vysoko nasazené, ve tvaru V, vnitřní okraje uší přiléhají k lícím a jsou neseny stejnoměrně, otočeny směrem dopředu ke spánkům, přičemž rovnoběžný ohyb nesmí přesahovat přes temeno hlavy.
 
KRK:Silná, svalnatá šíje je ušlechtile klenutá. Krk harmonicky přechází v kohoutek. V nasazení silný, jinak štíhlý, ušlechtile klenutý a odpovídající celkové mohutnosti psa. Kůže na hrdle těsně a bez záhybů přiléhá.
 
TRUP:
Horní linie z profilu:vychází z kohoutku, směrem dozadu lehce klesá.
Kohoutek:tvoří nejvyšší bod horní linie.
Hřbet:silný, krátký a pevný.
Bedra:krátká, silná a hluboká. Vzdálenost od posledního žeberního oblouku ke kyčli je krátká, aby pes byl kompaktní.
Záď:probíhá s lehkým zaoblením, nepozorovaně přechází v nasazení ocasu.
Hruď:středně široká, oválného průřezu, dosahující až k loktům. Předhrudí je výrazně vyvinuté díky špičce hrudní kosti.
Dolní linie z profilu a břicho:slabiny nejsou nadměrně vtažené, s dolní stranou hrudního koše tvoří elegantně prohnutou linii.
 
OCAS:ponechán přirozeně, žádoucí je šavlovité nebo srpovité nesení ocasu.
 
 
KONČETINY
 
HRUDNÍ KONČETINY:
Všeobecně:Při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny robustní, rovné a nejsou postaveny příliš úzce. Předloktí jsou při pohledu ze strany postavena rovně.
Plece:Lopatka pevně přiléhá ke hrudníku, po obou stranách hřebene lopatky dobře osvalená a nahoře přesahuje trnové výběžky hrudní páteře. Uložené pokud možno šikmo a dobře dozadu skloněné, úhel k vodorovné linii tvoří zhruba 50°.
Nadloktí:dobře přiléhá k trupu, je silní a svalnaté, svírá úhel s lopatkou zhruba 95° až 105°.
Loket:dobře přiléhající, není vytočen ven, ani vtočen dovnitř.
Předloktí:při pohledu ze všech stran dokonale rovné, silně vyvinuté a dobře osvalené.
Zápěstí:silné, stabilní, jen nepodstatně se odklánějící od struktury předloktí.
Přední nadprstí:při pohledu zepředu svislé, při pohledu ze strany lehce šikmo postavené, silné a lehce pružící.
Tlapy hrudních končetin:krátké a kulaté, prsty těsně sevřené a dobře klenuté (kočičí tlapky), s tmavými, krátkými drápy a hrubými polštářky tlap.
 
PÁNEVNÍ KONČETINY: Všeobecně:při pohledu ze strany jsou šikmo postavené, při pohledu zezadu jsou rovnoběžné, nejsou postaveny příliš úzce. Stehna:středně dlouhá, široká a silně osvalená. Kolena:nejsou vtočená dovnitř ani vytočená ven. Lýtka:dlouhá a silná, šlachovitá, přecházející v silné hlezno. Hlezno:výrazné zaúhlení, silné, stabilní, není vtočeno dovnitř ani vytočeno ven. Zadní nadprstí (nárt):krátké a kolmo k zemi postavené. Tlapy pánevních končetin:Prsty krátké, klenuté a těsně sevřené; drápy krátké a černé.   CHODY:pružné, elegantní, obratné, volné a prostorné. Hrudní končetiny kmitají co nejdále dopředu, pánevní končetina dosahuje daleko a pruží a poskytuje potřebnou sílu impulzu (posun). Hrudní končetina na jedné straně a pánevní končetina na druhé straně se pohybují dopředu současně. Hřbet, vazy a klouby jsou pevné.   KŮŽE:na celém těle těsně přiléhá.   OSRSTĚNÍ   SRST:Srst by měla být drátovitá, tvrdá a hustá. Skládá se z husté podsady a krycí srsti, která nesmí být nikdy příliš krátká, je tvrdá a dobře přiléhá k tělu. Krycí srst je drsná, dostatečně dlouhá, aby bylo možné zkontrolovat její texturu, není rozježená ani zvlněná. Srst na končetinách má sklony být poněkud měkčí. Na čele a na uších je srst krátká. Typickým znakem plemene je vous, který se tvoří na tlamě a není příliš jemný, a dále huňaté obočí, které lehce zastírá oči.
 
BARVA:
·       čistě černá s černou podsadou;
·       pepř a sůl.
 U psů se zbarvením pepř a sůl je chovatelským cílem střední odstín se stejnoměrně rozloženým, dobře pigmentovaným pepřením a šedou podsadou. Přípustné jsou barevné odstíny od tmavě ocelově šedé až po stříbřitě šedou. Všechny barevné odstíny musí vykazovat tmavou masku, která podtrhuje výraz a musí harmonicky ladit s příslušným barevným rázem. Výrazné bílé znaky na hlavě, na hrudi a na končetinách jsou nežádoucí.
 
VELIKOST A HMOTNOST :
Kohoutková výška:Psi a feny: 45 až 50 cm.
Hmotnost:       Psi a feny:       14 až 20 kg.
 
VADY:Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.
 
Zejména
·       Celkově příliš malá nebo příliš krátká hlava.
·       Těžká nebo kulatá mozkovna.
·       Vrásky na čele.
·       Krátká, špičatá nebo úzká tlama.
·       Klešťový skus.
·       Silně vystupující líce nebo lícní kosti.
·       Světlé, příliš velké nebo kulaté oči.
·       Nízko nesený nebo příliš dlouhý ocas, rozdílně nesené uši.
·       Volná kůže na hrdle.
·       Lalok, štíhlá šíje.
·       Příliš dlouhý, klenutý nebo měkký hřbet.
·       Kapří hřbet.
·       Spadající záď.
·       Nasazení ocasu skloněné k hlavě.
·       Dlouhé tlapy.
·       Mimochod.
·       Příliš krátká, příliš dlouhá, měkká, zvlněná, střapatá, hedvábná, bílá nebo skvrnitá srst nebo jiné příměsi barev.
·       Hnědá podsada.
·       U psů se zbarvením pepř a sůl:úhoří pruh nebo černé sedlo.
·       Nadměrná nebo nedostatečná výška o 1 cm.
 
TĚŽKÉ VADY
·       Těžkopádná nebo příliš lehká, nízká nebo vysokonohá stavba těla.
·       Pohlavní výraz druhého pohlaví (například fena se samčím výrazem).
·       Ven vytočené lokty.
·       Strmé zaúhlení nebo sudovitý postoj pánevních končetin.
·       Dovnitř vtočená hlezna.
·       Nadměrná nebo nedostatečná velikost o více než 1 cm a méně než 3 cm.
 
VYLUČUJÍCÍ VADY
·       Plaché, agresivní, zlomyslné, přehnaně nedůvěřivé, nervózní chování.
·       Malformace libovolného druhu.
·       Nedostatečný typ.
·       Vady chrupu jako předkus, podkus, zkřížený skus.
·       Hrubé vady v jednotlivých oblastech – například vady stavby těla, vady osrstění a vady barev.
·       Nadměrná nebo nedostatečná výška o více než 3 cm.
 
Jedinci vykazující fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikováni.
 
Pozn.:psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.
TOPlist