Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Franco ze Slunečné verandy

Výcvik‚ zkoušky a závody

30.10.2010 jsme složili zkoušku BH - obstál
- poslušnost 45 bodů
- zkouška v pouličním ruchu obstál

 
(pro zvětšení klikni na obrázek)

 

ZKOUŠKA BH (doprovodného psa)
OBSAH ZKOUŠKY

1. Poslušnost:

1. ovladatelnost na vodítku (15 bodů)
2. ovladatelnost bez vodítka (15 bodů)
3. odložení v sedě za pochodu (10 bodů)
4. odložení v leže s přivoláním (10 bodů)
5. odložení dlouhodobé (10 bodů)

celkem 60 bodů, minimální počet pro získání zkoušky je 42 bodů

2. Zkouška v pouličním ruchu

1. chování psa ke skupině osob
2. chování psa k cyklistovi
3. chování psa k autům
4. chování psa k běžci nebo jezdci na kolečkových bruslích
5. chování psa k jinému psovi
6. chování připoutaného psa na vodítku v dopravním a pouličním ruchu, chování k lidem a zvířatům

druhá část zkoušky se hodnotí slovně "obstál" nebo "neobstál"
_____________________________________________________________________________________________________________

 

28.9.2010 jsme složili zkoušku ZZO - prospěl výborně 
- poslušnost 53 bodů
- spec. cviky 3x prospěl výborně

 
(pro zvětšení klikni na obrázek)

 

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI - ZZO
OBSAH ZKOUŠKY

1. Poslušnost:

a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) (10 bodů)
b) ovladatelnost psa na vodítku (10 bodů)
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) (10 bodů)
d) za pochodu odložení v leže (10 bodů)
e) aport volný (předmět psovoda) (10 bodů)
f) odložení psa (15 kroků) (10 bodů)

celkem 60 bodů, minimální počet pro získání zkoušky je 42 bodů

2. Speciální cviky:

a) přivolání psa za ztížených podmínek (prospěl výborně - prospěl - neprospěl)
b) chování psa ve skupině (prospěl výborně - prospěl - neprospěl)
c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě (prospěl výborně - prospěl - neprospěl)

Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“
a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.

_______________________________________________________________________________________________
 
12.6.2010 jsme se zúčastnili 10. Královopolského závodu dle zkoušky ZOP.
Skončili jsme na 11. místě a dosáhli jsme na 79 bodů.
_______________________________________________________________________________________________


 24.4.2010 jsme složili zkoušku ZOP 83 bodů - velmi dobře.

 
(pro zvětšení klikni na obrázek)

 

ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA - ZOP
OBSAH ZKOUŠKY 
 
I.Základní část
 
 1. Přivolání - volba ze dvou variant;
  a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
  b) za pohybu k noze psovoda
 2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)
 3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)
 4. Sedni – lehni – vstaň (na vodítku (10 bodů)
 5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)
II. Cviky skupinové a speciální
 1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)
 2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku ) (10 bodů)
 3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)
 4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)
 5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)
CELKEM 100 bodů

Minimální počet bodů pro získání zkoušky je 70 bodů.
_____________________________________________________________________________________________________________

Od června 2008 chodíme pravidelně do psí školy K-9 DOG´S SCHOOL BRNO, na cvičiště ve Starém Lískovci.

TOPlist